Autor DVLottery.me 2020/01/03

Hoće li se 2020. održati DV Lutrija 2022?

U ovom kratkom postu na blogu govorimo o tome hoće li se Diverzanska lisa lutrija 2022. godine održati 2020. i koji će biti datumi.

Hoće li se 2020. godine održati lutrija za raznolikost Visa 2022?

Da, DV Lutrija 2022 održat će se 2020. kao i obično.

Koji su datumi različitosti Visa Lutrije 2022.?

DV Lutrija 2022 trajat će od 7. listopada 2020. do 10. studenog 2020. Napomena, ovi datumi su preliminarni i mogu se promijeniti. Državni ured objavit će datume oko 28. do 30. rujna 2020. godine.